Arheološka

Naslovna / Zbirke / Arheološka

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Arheološku zbirku čini građa koja je prikupljena arheološkim istraživanjima na lokalitetima u mjestima Šibice, Javorje, Drenje i Sv. Križ. Zbirka posjeduje i nekoliko slučajnih nalaza koji su poklon stanovnika ovog kraja. Kamene sjekire iz mlađeg kamenog doba i eneolitika najstariji su predmeti u zbirci (3-4 tisuće godina prije Krista), a nađene su u Pojatnu, Kupljenovu i Brdovcu. Na brežuljcima iznad doline Save u željezno doba (oko 700 godine prije Krista ) niču brojna naselja od kojih je ono na Sv. Križu bilo najveće. O značaju ovog naselja govori i pronalazak kneževskog groba u kojem je pokojnik pokopan zajedno sa svojim konjem u punoj opremi . Nađena je brončana kaciga sastavljenog tipa sa željeznim trnom na vrhu. Ovo je prvi nalaz takve kacige u svijetu. U doba antike nastaju brojna naselja uz lijevu obalu Save, a najgušća naseljenost bila je u današnjem selu Drenje. Novac koji najtočnije određuje vrijeme trajanja govori nam da su Rimljani ovdje živjeli od početka 1 st. pa sve do kraja 4 st. Život u villi rustici u Drenju prezentiran je predmetima u stalnom postavu, ponajprije rekonstrukcijama keramičkih posuda, ali i metalnim predmetima te ulomcima arhitekture.

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Arheološku zbirku čini građa koja je prikupljena arheološkim istraživanjima na lokalitetima u mjestima Šibice, Javorje, Drenje i Sv. Križ. Zbirka posjeduje i nekoliko slučajnih nalaza koji su poklon stanovnika ovog kraja. Kamene sjekire iz mlađeg kamenog doba i eneolitika najstariji su predmeti u zbirci (3-4 tisuće godina prije Krista), a nađene su u Pojatnom, Kupljenovom i Brdovcu. Na brežuljcima iznad doline Save u željezno doba (oko 700 godine prije Krista ) niču brojna naselja od kojih je ono na Sv. Križu bilo najveće. O značaju ovog naselja govori i pronalazak kneževskog groba u kojem je pokojnik pokopan zajedno sa svojim konjem u punoj opremi . Nađena je brončana kaciga sastavljenog tipa sa željeznim trnom na vrhu. Ovo je prvi nalaz takve kacige u svijetu. U doba antike nastaju brojna naselja uz lijevu obalu Save, a najgušća naseljenost bila je u današnjem selu Drenje. Novac koji najtočnije određuje vrijeme trajanja govori nam da su Rimljani ovdje živjeli od početka 1 st. pa sve do kraja 4 st. Život u villi rustici u Drenju prezentiran je predmetima u stalnom postavu, ponajprije rekonstrukcijama keramičkih posuda, ali i metalnim predmetima te ulomcima arhitekture.