Arheološka istraživanja

Naslovna / Aktivnosti / Arheološka istraživanja
  • Lokalitet: Drenje – Laduč

Geofizičko istraživanje 2017.


  • Lokalitet: Sv. Križ

Arheološko istraživanje 2017.


Geofizičko istraživanje

na lokaciji Drenje – Laduč – 2017. g.


Arheološko istraživanje

na lokaciji Sv. Križ – 2017. g.