Arheološka istraživanja

Naslovna / Projekti / Arheološka istraživanja
  • Lokalitet: Drenje – Laduč

Geofizičko istraživanje 2017.  • Lokalitet: Sv. Križ

Arheološko istraživanje 2017.Geofizičko istraživanje

na lokaciji Drenje – Laduč – 2017. g.Arheološko istraživanje

na lokaciji Sv. Križ – 2017. g.